Destí dels embrions congelats d’un cicle de fecundació in vitro

17/12/2020

En un cicle de fecundació in vitro (FIV), els embrions viables, però que no són transferits a l’úter matern, són congelats i criopreservats en nitrogen líquid per tal de mantenir intacte el seu potencial reproductiu.

Aquests embrions poden ser descongelats i transferits en cicles posteriors ja sigui perquè:

  • No s’ha aconseguit embaràs en el primer cicle de FIV i es vol fer un nou intent.
  • Es vol ampliar la família després d’un primer intent exitós.

Però com que la medicina no és una ciència exacta, és freqüent que un cop satisfet el seu desig reproductiu (i no volent tenir més fills) encara quedin embrions congelats.

Tot i que els centres de reproducció assistida s’ocupen de la correcta crioconservació i custòdia d’aquests embrions, són els progenitors, és a dir, o la mare (en el cas que no tingui parella masculina) o la parella, els que són responsables de decidir quin volen que sigui el destí dels seus embrions congelats.

Embrio-congelat-fecundacio-invitro 

Possibles destins dels embrions congelats sobrants 

  • Donació amb finalitats reproductives, és a dir, donar els embrions perquè puguin ser transferits a l’úter d’una altra dona.

 - La donació sempre serà anònima, tant per part dels progenitors com per part de la dona receptora.

 - Per poder escollir aquesta opció, els òvuls i els espermatozoides (que han generat els embrions) han de complir amb les exigències de la donació de cèl·lules reproductora (edat en el moment del tractament; en el cas de la dona <35 anys), serologies negatives, antecedents familiars, etc).

  • Donació dels embrions a projectes d’investigació. Sempre en centres autoritzats sota el control estricte de les autoritats sanitàries y previ informe favorable de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida (CNRHA)
  • Descongelar-los sense cap finalitat reproductiva ni d’investigació. Aquesta opció només és aplicable quan la pacient superi els 50 anys d’edat (edat en què es considera que mèdicament ja no és aconsellable quedar-se embarassada) o bé perquè hi ha causes mèdiques que desaconsellen un nou embaràs, pel perill que podria suposar per la mare o pel futur nadó. 

Cada dos anys se sol·licita a la dona o a la parella progenitora la renovació i modificació del consentiment firmat prèviament sobre el destí dels seus embrions congelats, de manera que poden manifestar si han canviat d’opinió o bé mantenir l’opció que ja havien escollit.

Categoria: Embaras

Ferring

A aquest lloc web utilitzem cookies pròpies tècniques imprescindibles per a la navegació. Utilitzem cookies analítiques per fer un seguiment estadístic dels usuaris i per poder millorar la teva experiència de navegació en el nostre lloc web. També utilitzem cookies funcionals de Issuu per la visualització de documents d'aquesta plataforma des del nostre lloc web. Si fas clic a "Acceptar totes" estàs acceptant la instal·lació de totes les cookies. Pots configurar les cookies d'acord amb les teves preferències fent clic al botó "Configuració". Per a més informació, si us plau accedeix a la nostra política de cookies.   Més informació