Proves per a la 1ª visita

Exàmens ginecològics Validesa
Citologia Papanicolau (si negativa 2 anys)
Ecografia vaginal 6 mesos
Cultius vaginals de chlamidia en casos indicats 2 mesos
Histerosalpingografia (si el tractament és inseminació) 1 any
Histeroscòpia (si el tractament pasa per tranferència embrionària) 6 mesos
Anàlisis de sang Validesa
Hemograma complet 3 mesos
Grup sanguini i Rh vàlid sempre
Control hepàtic i renal (SGOT, SGPT, FA, Bilirrubina total.creatinina) 3 mesos
Serologias (Rubéola Ig G. HBsAg, ac hep C, VIH 1, VIH 2 ,Toxo Ig G) 3 mesos
Hormonal: FSH, Estradiol (tercer dia del cicle) 3 mesos
Altres Validesa
Cariotips valid sempre
Informes dels cicles de reproducció assistida previs vàlid sempre
Mamografia / ecografia mamària 3 mesos