Tècniques de Reproducció Assistida

La reproducció assistida pot ser duta a terme emprant diferents tècniques i la més adequada a emprar en cada cas, dependrà de les circumstàncies i problemes particulars de cada parella.

Inducció de l’ovulació (IO)

És un tractament que pretén resoldre lleus desajustaments del cicle menstrual. A partir d’un tractament hormonal a dosis baixes, es controla mitjançant una ecografia, l’estimulació ovàrica de la pacient. S’indicaran relacions sexuals coincidint amb els dies més fèrtils de la pacient.

Inseminació artificial conjugal (IAC)

L’objectiu d’aquesta tècnica de reproducció assistida és augmentar les possibilitats d’embaràs de la parella estimulant el cicle menstrual de la dona i millorant les característiques de la mostra de semen de l’home. El ginecòleg controlarà l’estimulació dels ovaris a través de l’ecografia vaginal. Una vegada els ovaris estan preparats, es provoca l’ovulació i es programa la inseminació. El mateix dia de la inseminació artificial, la parella de la pacient obté una mostra de semen, que posteriorment es processarà al laboratori per seleccionar els espermatozoides de millor qualitat. Seleccionat el semen, el ginecòleg dipositarà la mostra dins de la cavitat uterina de la dona en un procés molt senzill i sense cap molèstia, que es pot realitzar a la mateixa consulta. Al cap de 10 minuts la dona ja pot fer vida normal.

Inseminació artificial de donant (IAD)

La preparació de la inseminació artifical (IAD) és la mateixa que la inseminació artificial (IAC), amb la diferència que en aquesta tècnica de reproducció assistida s’utilitza una mostra de semen de banc congelada (donant de semen). Aquesta tècnica està indicada per:
 • Parelles amb factors masculins alterats
 • Dones sense parella
 • Dones amb parella femenina

Fecundació in vitro (FIV)

La Fecundació in vitro (FIV) està indicada en parelles amb diferents causes d’esterilitat: endometriosi, obstrucció tubària, factors masculins, fallades en els tractaments d’IAC, edat avançada o esterilitat d’origen desconegut. El procés de la FIV té diferents etapes:

1 / Estimulació hormonal dels ovaris

S’inicia fent un tractament hormonal perquè la pacient tingui una hiperestimulació ovàrica, controlada mitjançant ecografia i determinacions hormonals. En el moment que es determina que l’estimulació dels ovaris és la més adequada es programa la punció fol·licular. Tot aquest procés dura entre 10 i 12 dies.

2 / Punció fol·licular

És un procés indolor ja que es fa amb sedació a quiròfan i dura uns 15 minuts. D’aquesta punció s’obté el líquid fol·licular, en el qual els embriòlegs han d’identificar els òvuls. El mateix dia de la punció, la parella de la pacient haurà d’obtenir una mostra de semen. Aquesta mostra és la que s’utilitzarà per inseminar els òvuls.

3 / Inseminació

Consisteix a posar en contacte els oòcits i els espermatozoides, es pot realitzar de dues maneres depenent de cada cas. Fecundació in vitro (FIV) Es posen en contacte els oòcits obtinguts amb una quantitat adequada d’espermatozoides, per tal que facin el curs natural de fecundació.

Microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI)

Amb un micromanipulador s’introdueix un espermatozoide dins de cada òvul. Els espermatozoides poden obtenir-se de l’ejaculat o bé d’una biòpsia de testicle en cas que en l’ejaculat no apareguin espermatozoides.

4 / Cultiu Embrionari

El dia després de la inseminació s’identifiquen els oòcits fecundats, que ja s’anomenen embrions. Aquests embrions es deixaran en cultiu in vitro al laboratori perquè comencin el seu desenvolupament (divisió embrionària).

5 / Transferència

Entre el segon i tercer dia després de la punció es programarà la transferència dels embrions. Consisteix en dipositar 1 o 2 embrions a dins de l’úter de la pacient per via vaginal i amb l’ajuda d’un ecògraf. És un procés indolor, de curta durada i que no necessita cap tipus d’anestèsia.

6 / Congelació Embrionària

Els embrions que no es dipositen a l’úter de la pacient el dia de la transferència es congelen. Aquests embrions congelats es podran utilitzar ens cas que no hi hagi embaràs en el cicle en fresc, o bé quan desitgin una segona gestació. En aquesta tècnica de reproducció assistida, els embrions quedaran emmagatzemats al Banc d’embrions de GIREXX.

Recepció d’òvuls (OÒCITS)

Quan la causa d’esterilitat és per una falta de qualitat dels òvuls o per la impossibilitat d’obtenir-los, l’únic camí per gestació és la Donació d’òvuls. Actualment la FIV amb òvuls de donant és la tècnica de TRA (Tècniques de Reproducció Assistida) amb un percentatge més alt d’èxit (superior al 60%). La llei estableix que a tots els efectes legals, la receptora dels òvuls serà la mare legal del fill concebut. A GIREXX volem posar-vos-ho molt fàcil i evitar desplaçaments innecessaris. Per aquest motiu hem concentrat tot el tractament en dos visites al nostre centre.

Primera visita

 • Visita amb el ginecòleg.
 • Valoració d’antecedents mèdics (personals i familiars).
 • Exploració ginecològica completa.
 • Revisió dels resultats de les proves mèdiques.
 • Els pacients de GIREXX disposeu d’una Àrea Privada mitjançant la qual, i de manera totalment confidencial, podeu enviar-nos tota la documentació necessària.
 • Explicació detallada del procés de donació i de les proves realitzades a les donants.
 • Informació sobre la pauta de tractament (sincronització amb la donant).
 • Seminograma i congelació de semen.

Segona visita

 • Transferència dels embrions: Consisteix en dipositar 1 o 2 embrions dins de l’úter de la pacient per via vaginal i amb l’ajuda d’un ecògraf. Es tracta un procés indolor, de curta durada i que no necessita cap tipus d’anestèsia.
En determinats casos (DOBLE DONACIÓ, ADOPCIÓ D’EMBRIONS…), en pacients estrangeres amb controls ginecològics actualitzats i que disposin de totes les proves mèdiques requerides, es pot realitzar tot el procés en 1 única visita.

Transferència d’embrions congelats

L’objectiu d’aquesta tècnica és donar una nova oportunitat d’embaràs amb un sol cicle de FIV. També hi poden accedir pacients que entrin en el programa de donació d’embrions. Els dies previs a la transferència, la dona haurà de fer un tractament hormonal senzill per aconseguir preparar la matriu i que aquesta estigui molt receptiva. Els embrions es descongelaran abans de la transferència, i es mantindran unes hores en cultiu. Cal tenir en compte que no tots sobreviuen al procés de descongelació. La transferència dels embrions és un procés indolor, de curta durada i que no necessita cap tipus d’anestèsia. Després de la transferència la pacient queda en repòs 20 minuts i després ja pot marxar cap a casa. Es recomana vida tranquil·la fins al dia en que es realitzarà la prova d’embaràs (12 dies després de la transferència).

Recepció d’embrions donats

Han de recórrer a aquesta tècnica els pacients que, per la seva causa d’esterilitat no poden obtenir embrions viables propis. Els embrions provenen de parelles que tenen embrions congelats d’un cicle de FIV i que autoritzen la seva donació perquè ja han satisfet el seu desig reproductiu. Els dies previs a la transferència dels embrions donats la pacient receptora haurà de fer un tractament hormonal senzill per aconseguir preparar la matriu perquè sigui molt receptiva. Els embrions es descongelaran abans de la transferència, i han de mantenir-se unes hores en cultiu. La transferència dels embrions és un procés indolor, de curta durada i que no necessita cap tipus d’anestèsia. Després de la transferència la pacient quedarà en repòs 20 minuts i després ja podrà marxar cap a casa. Es recomana vida tranquil·la fins el dia en què es realitzarà la prova d’embaràs (12 dies després de la transferència).

Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP)

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional és una tècnica de reproducció assistida que, en combinació amb la fecundació in vitro, permet diagnosticar malalties genètiques o desequilibris cromosòmics als embrions abans de ser transferits a l’úter de la dona.

Qui es pot beneficiar del DGP?

 • Pacients sabedors que són portadors d’alguna malaltia monogènica i que es volen assegurar que el seu fill estigui sa.
 • Pacients portadors de translocacions, inversions o altres anomalies cromosòmiques.
 • Pacients infèrtils amb història prèvia d’avortaments espontanis de repetició.
 • Pacients amb fallades repetides d’implantació en cicles previs de FIV.
 • Pacients d’un cicle de FIV, majors de 35 anys, amb més de 5 embrions, sense fallades repetides d’implantació.
 • Pacients que saben que són portadores d’algun oncogèn, que volen intentar que els seus fills no en siguin portadors (BRCA I, II), etc.

Com es fa un DGP?

Després de sotmetre’s a una FIV, el DGP es realitza practicant una biòpsia a l’embrió quan té entre 7 i 8 cèl·lules. La cèl·lula extreta s’analitza per tal de determinar si té o no l’alteració genètica que s’està buscant. L’anàlisi el duu a terme una entitat externa especialitzada en genètica mèdica. Només es transferiran a la pacient els embrions sans per l’anomalia estudiada.