Proves necessàries per a la 1a visita

Proves a la 1a visita. Ginexx
VALIDESA
Exàmens ginecològics
Citologia Papanicolau ( si negativa 2 anys )
Ecografia vaginal 6 mesos
Cultius vaginals de chlamidia en cassos indicats 2 mesos
Histerosalpingografia (si el tractament és inseminació ) 1 any
Histeroscòpia (si el tractament pasa per tranferència embrionària) 6 mesos
Anàlisis de sang
Hemograma complet 3 mesos
Grup sanguini i Rh vald sempre
Control hepàtic i renal (SGOT, SGPT , FA, Bilirrubina total.creatinina) 3 mesos
Serologias ; Rubéola Ig G . HBsAg, ac hep C, VIH 1, VIH 2 ,Toxo Ig G) 3 mesos
Hormonal: FSH, Estradiol (tercer dia del cicle) 3 mesos
Altres
Cariotipos vld. sempre
Informes dels cicles de reproducció assistida previs
Mamografia / ecografia mamària 6 mesos