Control i sel·lecció de donants

A Espanya la donació d’ovòcits, està regulada per llei (14/2006, 26 de maig) A GIREXX, la selecció de donants d’òvuls es realitza d’una manera molt rigorosa, atenent a la normativa espanyola en vigor. A tota sol licitud de donació d’òvuls, se li explica en primer lloc, a que persones va dirigida i tot el procés necessari abans d’incloure – com a donant apta. Se li practiquen les següents proves:
– Història clínica detallada amb els seus antecedents, personals i familiars. – Exploració ginecològica completa. – Fitxa de fenotip. – Ecografia vaginal. – Citologia cervical – Anàlisi sanguinis complets segons protocol (*) – Anàlisi genètics (cariotip).
L’assignació de cada donant a la receptora es fa d’una manera molt rigorosa, atenent a la compatibilitat de grup i Rh i als trets fisonòmics de la parella. (*) Hemograma complet. VSG. Temps de protrombina. Temps de cefalina. Grup i Rh. Glicèmia. Urea. Creatinina. Ac.úrico. Colesterol. Factor VII coagulació. Triglicèrids. Bilirubina total.transaminases (SGOT / SGPT). Fosfatases alcalines. RPR. VDRL. Rubèola. Toxoplasmosi Ig. G. HBsAg. Ac. VHC. HIV1/HIV2. FSH (tercer dia cicle). Cariotip en sang perifèrica. ico-pdf Descàrrega de .pdf per imprimir