Consentiments

FECUNDACIÓ INN VITRO O MICROINJECCIÓ ESPERMÀTICA (FIV/ICSI) AMB TRANSFERÈNCIA EMBRIONÀRIA I CONGELACIÓ D’EMBRIONS DOCUMENT INFORMATIU – DOCUMENT DE CONSENTIMENT FIV SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD
RECEPCIÓ D’OVÒCITS AMB FINS REPRODUCTIUS DOCUMENT INFORMATIU – DOCUMENT DE CONSENTIMENT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD
INSEMINACIÓ ARTIFICIAL AMB SEMEN DE DONANT CONSENTIMENT INFORMAT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD
INSEMINACIÓ ARTIFICIAL AMB SEMEN DE LA PARELLA CONSENTIMENT INFORMAT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD
DESCONGELACIÓ I TRANSFERÈNCIA D’EMBRIONS PROPIS CONSENTIMENT INFORMAT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD
CRIOCONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE SEMEN CONSENTIMIENT INFORMAT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD