Estudi de la parella estèril

Estudi bàsic d’esterilitat

A partir de l’estudi de la parella estèril i dels informes aportats, el ginecòleg tindrà tota la informació necessària per diagnosticar quines són les causes d’esterilitat i per tant, oferir a la parella el tractament per combatir l’esterilitat més adient per tal d’aconseguir l’embaràs desitjat. L’estudi de la parella estèril consisteix en:

Anamnesis

Durant la visita el Ginecòleg us farà una sèrie de preguntes per tal de conèixer l’historial mèdic de la pacient.

Exploració ginecològica completa

Per valorar la normalitat del tracte genital femení.

Anàlisis hormonals

Dóna informació sobre el funcionament dels ovaris.

Ecografia ginecològica

Valora la posició, morfologia i volum de la matriu i els ovaris. També dóna informació de l’activitat dels ovaris. S’aconsella realitzar-la al principi del cicle menstrual (entre el dia 3 i 5).

Seminograma

Valora el factor masculí. Ens dóna informació de la qualitat i quantitat d’espermatozoides de la mostra de semen.

ALTRES PROVES COMPLEMENTÀRIES
  • Estudi ampliat del semen
  • Estudi de la permeabilitat de les trompes
  • Estudi hormonal de la reserva ovàrica
  • Histeroscòpia
  • Laparoscòpia

MSOME: El seminograma del futur

El diagnòstic clàssic de la fertilitat masculina es porta a terme a partir de l’anàlisi de diferents paràmetres del semen, com la concentració d’espermatozoides, la mobilitat, la vitalitat, la morfologia, etc. Aquesta prova és coneguda com a seminograma. Diferents estudis però, han demostrat que existeix una important variabilitat en aquests paràmetres dins d’un mateix individu, és a dir, que una mateixa persona pot tenir uns resultats molt diferents depenent del moment en què es realitza l’anàlisi seminal. Evidentment això dificulta el diagnòstic i l’elecció de la tècnica de reproducció assistida més adient, i per tant en limita la probabilitat d’èxit.

Què és l’MSOME?

El MSOME o “Motile Sperm Organelle Morphology Examination” és un nou test que permet valorar a temps real la morfologia espermàtica amb un nivell de precisió molt elevat. Mentre que l’anàlisi convencional del semen es realitza entre 200 i 400 augments, amb aquest nova tecnologia els espermatozoides s’analitzen a 10.000 augments. Estudis recents demostren que el resultat obtingut es manté invariable durant mesos i per tant, aporta una informació fonamental a l’hora de valorar la qualitat dels espermatozoides.

Per a què serveix l’MSOME?

D’altra banda, mentre que els mètodes clàssics donen una informació molt superficial, el test MSOME permet identificar espermatozoides amb el nucli alterat, és dir amb el DNA o material genètic potencialment danyat, i per tant permet separar-los d’aquells amb una bona morfologia i que són capaços de donar lloc a embrions de millor qualitat (més capacitat d’embaràs i menys risc d’avortaments).

Quines avantatges té l’MSOME?

La principal avantatge és que, a més d’aportar informació sobre la qualitat espermàtica del pacient, ens permetrà orientar a una parella cap a una tècnica de reproducció assistida “convencional” o cap a l’IMSI (la microinjecció d’oòcits amb espermatozoides prèviament seleccionats per MSOME).

Quins són els candidats a un MSOME?

Tothom pot sotmetre’s a un test MSOME, però evidentment està especialment indicat en aquells homes amb un seminograma alterat o bé, amb cicles previs de reproducció assistida sense èxit.