Vols ser donant de semen?

Només necessites tenir entre 18 i 35 anys, gaudir de bona salut, tant física com psíquica, i no patir cap malaltia genètica o de transmissió sexual.

Sol·licita visita informativa
La donació de semen és un procés anònim i voluntari que està regulat per la Llei de Reproducció Assistida, de manera que en cap cas el donant i la receptora poden conèixer les seves identitats. Tot i que té una caràcter altruista, la llei permet compensar econòmicament les molèsties derivades de tot el procés de donació.

Què necessito per ser donant?

  • Tenir entre 18 i 35 anys.
  • Bona salut, tant física com psíquica.
  • No tenir cap malaltia genètica o de transmissió sexual.
  • Qualitat òptima del semen pel que fa a la concentració, mobilitat i morfologia espermàtica.
Durant el procés de selecció, es duen a terme unes proves per a descartar la presència de malalties víriques infeccioses (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis….) o infeccions bacterianes en els cultius de sang i semen, i es realitza un seminograma per valorar les característiques del semen.
El Banc de Semen requereix de mostres de qualitat molt elevada, per aquest motiu molts donants tot i tenir una mostra de bona qualitat no són acceptats.

La donació és anònima?

SI. La llei prohibeix explícitament revelar la identitat de les persones que intervenen en un proccés de donació. D’aquesta manera els donants no poden conèixer a les receptores ni als nens nascuts, ni aquests poden conèixer al donant.

Hi ha compensació econòmica?

SI. Tot i que la donació és altruista, la llei contempla una compensació econòmica als donants en concepte de les molèsties i els desplaçaments. Un cop acceptat com a donant, s’efectuarà una donació de semen a la setmana durant un període de 4-6 mesos, i per cada mostra de semen es rebrà com a compensació 50 € repartits en dues parts. La primera part (25€) s’entrega el dia de la mostra de semen. La segona (25€) s’entrega el dia de l’analítica de sang que es demana 6 mesos després de l’última mostra: el dia de l’analítica s’entregaran els 25€ per cada una de les mostres obtingudes durant els 4-6 mesos que dura el procés de donació.

Quantes vegades es pot donar semen?

El programa de donació de semen està organitzat de manera que s’aconsella una donació de semen a la setmana durant 4-6 mesos. La mostra de semen s’obté per masturbació, essent necessària una abstinència sexual prèvia de 3-5 dies.

Cal prendre algun tipus de medicació?

NO és necessari. Durant el procés de donació pots fer vida normal.

Ser donant pot afectar la meva fertilitat en un futur?

NO. El procés de donació de semen no té cap conseqüència negativa en la teva capacitat reproductiva futura.

Quan es deixa de ser donant?

La donació és un procés voluntari, i com a tal, es pot canviar d’opinió i deixar de ser donant en qualsevol moment. Només us demanem serietat i responsabilitat a l’hora de prendre la decisió. Per la seva part, el centre deixarà d’utilitzar el semen d’un donant en els següents casos:
  • Quan s’aconsegueixin el nombre màxim d’embarassos que permet la Llei Espanyola de Reproducció Assistida, que estableix que els fills nascuts a Espanya a partir del semen d’un mateix donant, no pot ser superior a 6, incloent-hi els fills propis.
  • Quan els resultats de les analítiques siguin alterats.
  • Quan la qualitat del semen disminueixi i no arribi als estàndards necessaris.

Quins passos he de seguir?

Trobaràs tota la informació per saber com es fa la donació de semen pas a pas clicant aquí. Si tens qualsevol altre dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.
Aquestes són les passes a seguir per a donar semen a GIREXX, el teu centre especialitzat en Reproducció Assistida a Girona.
1
Sol·licitar una cita per a la primera visita informativa, a través del formulari de contacte, trucant al 972 226004 o enviant un mail a girona@girexx.cat.
2
Ens posarem en contacte amb tu per tal d’aclarir-te tots els teus dubtes i confirmar-te el dia i hora de la primera visita.
3
Durant la primera visita informativa, t’explicarem tots els detalls relacionats amb el procés de donació (compensació econòmica, anonimat, aspectes legals…) i et citarem uns dies més tard per tal que entreguis una mostra de semen que serà analitzada al laboratori.
4
Si la mostra de semen és APTA, és a dir, si té una qualitat òptima, el següent pas és una analítica de sang i un test psicològic. Si tot és correcte, podràs ser donant a GIREXX.
5
Et citarem un cop per setmana per entregar una mostra de semen durant un període de temps que oscil·la entre 4 i 6 mesos.
6
Després de 6 mesos es repetiran les analítiques i t’entregarem la segona part de la compensació econòmica per cada una de les mostres.