Documentació necessària

Llista de documentació

És important entregar tots aquests documents abans de la primera visita. La manca d’algun, podria retardar el seu tractament.
1. Document d’identitat o passaport de la dona i la parella 2. Fotografia de la dona i la parella 3. Document de les dades personals signat per duplicat 4. Informes mèdics i anàlisi de la dona i la parella 5. Pressupost emplenat i signat 6. Consentiment informat, emplenat i signat 7. Consentiment informat en cas que necessites anestèsia (extracció d’oòcits)
Important: 1. A la primera visita és imprescindible la presència dels dos membres de la parella amb les seves respectives identificacions (DNI O PASSAPORT). 2. La primera visita és imprescindible la presència dels dos membres de la parella. 3. Podreu trobar els documents a emplenar en el vostre conte, per a cualsevol aclaració, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.