Demanar hora de visita a GIREXX, Girona

Omple el següent formulari per a demanar hora de visita totalment personalitzada a GIREXX, Girona

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Telèfon

Població

Desitjo:

ComentariD'acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant, LOPD), FIV Girona S.L.P. · NIF: B17944760 l'informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit a l'Agència de Protecció de Dades i pertanyen a FIV Girona S.L.P. , tenint com a finalitat la d'atendre les peticions que vostè demani. En virtut de l'article 5 de l'esmentada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni.

Informació: Alta de Dades

Les dades facilitades per vostè en els documents del lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de FIV Girona S.L.P inscrit en l'Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades per a la gestió interna dels contactes comercials que sol · liciten informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial.

Excepte en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L'afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol · licitud escrita a: Atenció LOPD, FIV Girona S.L.P,Heroïnes de Santa Bàrbara, 6, 17004, Girona, Spain o bé, enviant la sol · licitud a l'adreça de correu electrònic info@girexx.cat, complint-se així la notificació que preveu l'article 5.4 de la mateixa.