MSOME: El Seminograma del futur

23/09/2011

msome, seminograma, seminograma del futur, girexx, clínica girona, fertilitat, inseminació artifical, fiv, El diagnòstic clàssic de la fertilitat masculina es duu a terme a partir de l’anàlisi de diferents paràmetres del semen com la concentració d’espermatozoides, la mobilitat, la vitalitat, la morfologia, etc. Aquesta prova és coneguda com a SEMINOGRAMA. Diferents estudis però, han demostrat que existeix una important variabilitat en aquests paràmetres dins d’un mateix individu, és a dir, que una mateixa persona pot tenir uns resultats molt diferents depenent del moment en què es realitza l’anàlisi seminal.

Evidentment això dificulta el diagnòstic i l’elecció de la tècnica de reproducció assistida més adient, i per tant en limita la probabilitat d’èxit.

Què és l’MSOME?

MSOME o “Motile Sperm Organelle Morphology Examination” és un nou test que permet valorar a temps real la morfologia espermàtica amb un nivell de precisió molt elevat. Mentre que l’anàlisi convencional del semen es realitza entre 200 i 400 augments, amb aquest nova tecnologia els espermatozoides s’analitzen a 10.000 augments.

L’MSOME és com una “empremta dactilar”

El resultat del test MSOME és el més estricte i estable a l’hora de valorar la morfologia de l’espermatozoide. Estudis recents demostren que el resultat obtingut es manté invariable durant mesos i per tant, aporta una informació fonamental a l’hora de valorar la qualitat dels espermatozoides.

Per a què serveix l’MSOME?

Mentre que els mètodes clàssics donen una informació molt superficial, el test MSOME permet identificar espermatozoides amb el nucli alterat, és dir amb el DNA o material genètic potencialment danyat, i per tant permet separar-los d’aquells amb una bona morfologia i que són capaços de donar lloc a embrions de millor qualitat ( més capacitat d’embaràs i menys risc d’avortaments).

Quines avantatges té l’MSOME?

A més d’aportar informació sobre la qualitat espermàtica del pacient, el resultat del test MSOME ( el percentatge d’espermatozoides normals) ens permetrà orientar una parella cap a una tècnica de reproducció assistida “convencional”o cap a l’IMSI (la microinjecció d’oòcits amb espermatozoides prèviament seleccionats per MSOME). És a dir, ens dóna una informació de la qual fins fa poc no disposàvem, però que és imprescindible a l’hora de decidir la tècnica més adient.

Quins són els candidats a un MSOME?

Tothom pot sotmetre’s a un test MSOME, però evidentment està especialment indicat en aquells homes amb un seminograma alterat o bé, amb cicles previs de reproducció assistida sense èxit.